Opleveringen

Vooroplevering
De vooroplevering vind circa 5 a 10 dagen voor de eindoplevering plaats. Tijdens de vooroplevering worden de eventuele gebreken/tekortkomingen vastgesteld. Een belangrijk voordeel hiervan is, is dat geconstateerde gebreken hersteld kunnen worden voordat de eindoplevering plaatsvindt. Wij leggen de geconstateerde gebreken/tekortkomingen schriftelijk vast en u ontvangt van ons een vooropleveringsrapport.

Eindoplevering
De eindoplevering vindt plaats wanneer uw huis en/of gebouw gereed voor gebruik is. Tijdens de vooroplevering worden de eventuele gebreken/tekortkomingen vastgesteld. Wij leggen de geconstateerde gebreken/tekortkomingen schriftelijk vast in een proces verbaal van oplevering (eindopleveringsrapport). Dit rapport dient zowel door u en door uw bouwer ondertekend te worden.