Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding met aannemer
Onafhankelijk toezicht is een belangrijk aspect tijdens de realisatie van een project. Wij kunnen voor u het gehele proces begeleiden. Het gaat niet alleen om het controleren van de werkzaamheden en tekeningen en of de juiste materialen gebruikt worden. Ook het signaleren van eventuele tekortkomingen en voorkomen van problemen behoren tot onze diensten. Daarnaast is het ook belangrijk dat u krijgt waarvoor u betaald en dat de kwaliteit gewaarborgd is. Wij toetsen dat d.m.v. het contract en/of bestek dat van toepassing is voor uw project. Meer- en minderwerk wordt ook gesignaleerd wanneer dat van toepassing is. Doordat alle voorkomende aspecten gesignaleerd en uitgewerkt worden in een handboek, blijft elk betrokken partij goed op de hoogte van de stand van zaken en kunnen wij werken naar een correcte oplevering.

Bouwbegeleiding zonder aannemer
Gaat u in eigen beheer uw aanbouw, verbouw of nieuwbouw uitvoeren met of zonder extra mensen en u heeft geen idee hoe het werk praktisch uit te voeren is en/of u blijft met veel onduidelijkheden/vragen zitten, dan kunnen wij u hierbij begeleiden. Door regelmatig contact kunnen de juiste adviezen worden uitgewisseld en worden vastgelegd in een handboek. Ook het aanbieden van praktische oplossingen behoort tot onze diensten. Daarbij maakt het niet uit of u over een bouwkundige tekening en/of bestek beschikt of niet.