Berekeningen constructief & bouwfysisch

Constructieve berekeningen en tekeningen
Bouwkundige constructieve berekeningen en tekeningen zijn nodig voor (ver)bouwplannen en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wij kunnen dit voor u als opdrachtgever verzorgen i.s.m. een onafhankelijke constructiebureau. Indien gewenst worden er bij meerdere constructiebureaus offertes voor u aangevraagd die wij gezamenlijk met u gaan beoordelen.

Bouwfysische berekeningen t.b.v. een omgevingsvergunning
Voor het aanvragen van een bouwvergunning zijn in de meeste gevallen diverse bouwfysische berekeningen nodig zoals: EPG, ventilatie en daglicht. Ook kan het zijn dat er nog aanverwante rapporten/berekeningen zoals een geluidsrapport nodig zijn. Wij kunnen dit voor u als opdrachtgever verzorgen i.s.m. een onafhankelijke bouwfysisch bureau. Indien gewenst worden er bij meerdere bouwfysische bureaus offertes voor u aangevraagd die wij gezamenlijk met u gaan beoordelen.