Bouwkundig tekenwerk

Alles onder één dak
U heeft bouw of verbouwplannen voor een woning, bijgebouw, bedrijfspand of totaal iets anders en nog geen tekeningen? Wij kunnen deze voor u verzorgen van voorlopig ontwerp tot en met de bouwaanvraag. In onderstaand overzicht vind u een overzicht en toelichting van de verschillende fases die wij hanteren.

Fase 1: Initiatieffase
Weet u precies wat u wilt gaan (ver)bouwen of heeft u totaal geen idee waar u moet beginnen? Dit zijn belangrijke aspecten die een rol spelen tijdens de initiatieffase en tevens medebepalend zijn voor uw project. De uitkomst van deze fase vormt het Programma Van Eisen (PVE). Graag wisselen wij met u van gedachten in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Fase 2: Haalbaarheidsonderzoek
Wanneer uw plannen bekend zijn, kunnen wij voor u uitzoeken of hetgeen past binnen het geldende bestemmingsplan van uw gemeente. Ook is het budget dat u te besteden heeft voor uw project erg belangrijk. Dit is medebepalend om een zo goed mogelijk Voorlopig Ontwerp te kunnen realiseren. 

Fase 3: Voorlopig Ontwerp (VO)
Nadat wij een gespecificeerde offerte aan u hebben voorgelegd en daarvoor opdracht hebben gekregen, gaan wij starten met het Voorlopig Ontwerp. Uw wensen worden visueel gemaakt en worden met u besproken. Indien van toepassing worden eventuele alternatieven of extra wensen in het Voorlopig Ontwerp verwerkt zodat u optimaal tevreden bent. Eventueel word het Voorlopig Ontwerp voorgesteld aan uw gemeente.

Fase 4: Definitief Ontwerp (DO)
Voldoet het Voorlopig Ontwerp aan uw eisen, dan werken we het Definitief Ontwerp uit. Het definitief Ontwerp bevat tekeningen van één of meerdere plattegronden, gevels, details, doorsneden en materiaalkeuzes. Het Definitieve Ontwerp wordt voorgelegd aan de welstandscommissie van uw gemeente en wordt zonodig aangepast aan de eisen die de welstandscommissie daar voor opgeeft. Uiteraard wordt dit met u besproken.

Fase 5: Aanvragen omgevingsvergunning
Na goedkeuring van het ontwerp door de welstandscommissie wordt het Definitief Ontwerp technisch uitgewerkt en ontstaat de ‘bestektekening’. De bestektekening wordt eventueel aangevuld met extra maatvoering, aparte kozijntekening en tevens aangevuld met constructieve berekeningen en bouwfysische berekeningen die nodig zijn voor de aanvraag. Deze berekeningen worden door een extern bureau uitgevoerd met u als opdrachtgever. Voor meer informatie over de berekeningen klik hierDe bestektekening kan tevens gebruikt worden voor de prijsaanbieding van de aannemer(s). Bij een eerlijke prijsaanbieding tussen de verschillende aannemers, kan het van belang zijn om een technische omschrijving te laten opstellen. Voor meer informatie hierover klik hier.